БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛДАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Қоғамның дамуы ғылыми-техникалық прогрестің тез даму қарқынымен сипатталады. Қазіргі егемен елімізде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалану арқылы білім сапасын арттыру – бүгінгі күннің басты мақсаты.

Білімді ақпараттандыру жүйесінің негізгі мақсаты – ақпараттық-коммуникациялық технологияның қазіргі заманға сай жетістіктерін пайдалана отырып, Қазақстан Республикасында білімнің сапасын арттыратын, болашақ мұғалімдердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыратын, мәдениаралық және тілдік коммуникацияның негізін жасауға бағытталған, бірыңғай танымдық орта жасау.

Қазiргi кездегi заман талабына сай бұған қосымша қоғамнан, өмiрден өз орнын өз еркiмен таңдай алатын, экономикалық тұрғыдан еркiн ойлау қабiлетi бар, тығырықтан жол таба алатын, алдын-ала iстiң нәтижесiн болжай алатын iскер, тапқырлық қасиетi бар толыққанды,  оқытудың жаңа  технологиялары мен интербелсенді әдістерін теориялық және практикалық жағынан меңгерген, дарынды маманды қалыптастыру, тәрбиелеу, даярлау десек, артық айтылмаған болар едi.

Бұл мәселе қоғамның әлеуметтiк қажетiне және болашақ мамандық бойынша еңбек етудiң, үйренудiң қалыптасуына байланысты болады. Сондықтан болашақ ұстаз мамандар даярлауда оқу-тәрбие жұмыстарында пайдаланылатын әртүрлi әдiстер мен әдiстемелер, оқу-әдiстемелiк, көмекшi оқу құралдары студенттердiң кәсiби тұрғыдан бағыт-бағдарының, дидактиканың жүйелiлiк, бiрiздiлiк, тұтастылық принциптерi негiзiнде қалыптасуына мүмкiндiк беретiндiгiн ескере отырып, оқу-тәрбие жұмысының сапасын, тиiмдiлiгiн арттыру маңызды iс болып табылады.

Қоғамның дамуымен қатар, ғылыми-техникалық прогрестің тез дамуы, сонымен бірге күнделікті тұрмыс тіршілікте кездесетін кейбір жағдайларға байланысты білім беру жүйесінде оқытудың жаңа жолдары мен түрлерін іздеуді талап етеді.

Осындай жолдардың бірі – дәстүрлі емес технологиялар бойынша оқыту болып табылады.

Білімнің негізі – мектеп болғандықтан, жаңа технологияларды, соның ішінде Интернетті оқыту процесінде тиімді пайдалану бүгінгі күннің талабы.

Ата-аналар үшін интернет-сайтты пайдалану өте тиімді. Олар мұғалімдердің тәжірибесін, балалары нендей нәрселерді оқып, үйреніп жатқандықтарымен хабардар болып отырады. Сонымен бірге кеңестер, т.б. көптеген материалдарды танып білуге мүмкіндік жасалған.

Мұғалім бұл сайтты өз сабағында балаларға тапсырма беру кезінде, оқу-тәрбие үрдісінде қажетті материалдар іздегенде, әріптестерімен пікір алмасу барысында қолдана алады. Баланы ақпараттандыру кезеңіндегі жаңа технологияны қолдана білуге, өз бетінше ақпарат іздеуге, шығармашылықпен айналысуына үйретеді.

Cол сияқты Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында:  тұжырымдамасы өз бетімен білім алатын және алған білімін өмірдің түрлі жағдайларында қолдана білетін жеке тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін оқытудың жаңарған технологияларына көшу талабын қойып отыр.

  Мұғалім, әдеттегідей, білім беру үрдісінің басты фигурасы болып қала береді, бірақ оның қызметі біраз өзгереді.  Енді ол ақпарат қайнар көзі ғана емес, сонымен қатар оқушылардың шығармашылық жоба жұмыстарының ұйымдастырушысы болып табылады. Әр мұғалім кез келген оқу пәнінен сандық оқу қорларын пайдалана отырып сабақ даярлап және оны өткізе алуы керек. Сондықтан АКТ саласындағы құзырлық, кәсіби педагогикалық қызметтің басты шарты болып табылады.  Ең біріншіден, мұғалім қарапайым компьютерлік сауаттылықтан хабардар болуы тиіс. Оның ішіне компьютермен жұмыс жасай білу, компьютердің нақты бағдарламаларын білу, Интернет-технологияларды меңгеру т.с.с.

Қазіргі қоғамдағы ақпараттану жағдайында оқушының жеке тұлғасын қалыптастырып, ақпараттық қоғамда өмір сүруіне, оның ақпарат ағымында дүрыс бағдар жасап, тиімді шешім табуына қажет ақпараттық технологияларды таңдап алу және оларды қолдану қабілеттілігін қалыптастыруда мүғалімдердің кәсіптік қызметінде Интернет ресурстарды қолданудың маңызы зор.

№ 60 жалпы білім беретін орта мекте

бінің информатика пәнінің мұғалімі

 Таурбаев Талгат Рустемович