Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама (арнайы шот).